21. června 2018

Praha, Hotel Olympik Artemis

Festival Exportu CZ 2018

Cílem projektu Festival Exportu 2018 je povzbudit mezinárodní obchodní spolupráci. Informační a kontaktní akce na podporu mezinárodní obchodní spolupráce

Program a zaměření

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje na propagaci tradičních a také dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých firem s relevantními zahraničními partnery, vždy v oblasti vzájemné obchodní výměny zaměřené na výrobky a služby spadající do oblasti digitálních inovací.

Daniela Písařovicová

Celým Festivalem bude provázet moderátorka hlavního zpravodajství České televize

Teritoriální informace 

Workshopy zaměřené na možnosti obchodní spolupráce s akcentem na digitální inovace a rozvoj digitální ekonomiky

Exportní poradenství na míru

Účastníci budou mít možnost bezplatné konzultace problematiky exportu se zastoupenými specialisty na oblast mezinárodního obchodu

Sdílení obchodních kontaktů

Série efektivních a systematicky provázaných matchmakingových B2B setkání s cílem povzbudit jejich bilaterální obchodní spolupráci

Do festivalu zbývá

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

5 hlavních benefitů
pro zúčastněné firmy

Podpořit zahraniční obchodní spolupráci

jejímiž aktéry jsou zahraniční a české firmy

Prezentovat úspěchy firem aktivních na poli mezinárodního obchodu

s akcentem na vývoz jejich inovativních
produktů a služeb

Propagovat služby institucí na podporu exportu

a mezinárodní obchodní spolupráce

Umožnit přímý kontakt mezi všemi aktéry vývozních aktivit navzájem

jejímiž aktéry jsou zahraniční a české firmy

Nabídnout účastníkům formou atraktivního doprovodného programu

náhled na umění, kulturu a gastronomii destinací, které se mohou stát jejich potenciálními obchodními partnery

Nabídka pro vystavovatele

Jsme platforma, která umožňuje přímý kontakt českých a zahraničních společností s cílem intenzivně navazovat nové obchodní kontakty s partnery z mnoha zemí v jeden čas a na jednom místě. Právě proto jsme pro Vás o5 připravili zajímavou formu prezentace Vaší společnosti, kterou pouze jako návštěvník nezískáte!

B2B Events

Festival Exportu 2018 je informační a kontaktní akce na podporu mezinárodní obchodní spolupráce. Přihlašte se do série efektivních a systematicky provázaných matchmakingových B2B setkání s cílem povzbudit jejich bilaterální obchodní spolupráci

S těmito partnery
projekt připravujeme

Registrujte se!

Cena vstupenky v den konání na místě Festivalu je 890 Kč a nebude možné se již přihlásit do B2B setkání.

 1. Základní účastnický poplatek:  790 Kč 
 2. Účastnický poplatek + účast na B2B setkáních: 1 690 Kč

V  ceně základního účastnického poplatku je zahrnuto:

 • Celodenní vstup na Festival Exportu CZ 2018 v termínu 21.6. 2018  do jeho konferenční a expoziční sekce
 • Možnost účastnit se doprovodného programu
 • Občerstvení se zajímavými ochutnávkami z jednotlivých světadílů
 • Informační materiály
 • Přístup ke všem zajímavým informacím a kontaktům, které Festival Exportu nabízí

Teritoriální a oborové zaměření festivalu

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje zejména na spolupráci s netradičními destinacemi, které jsou zařazeny do Exportní strategie ČR v letech 2012-2020 nebo mají vysoký potenciál obchodní spolupráce s ČR.

Mezi zájmové oblasti projektu patří následující destinace:

 • Evropa a Blízký Východ
 • Severní, Střední a Jižní Afrika
 • Východní trhy a postsovětské republiky
 • Dálný Východ
 • Jižní a Severní Amerika

Festival Exportu CZ 2018 se zaměřuje zejména na propagaci tradičních a dynamicky se rozvíjejících oborů českého průmyslu a na propojení českých společností s relevantními zahraničními partnery.